Voor professionals

1 | DEHA
Klik hier Korte uitleg
DEHA DEHA plan van aanpak 2019
DEHA DEHA bestuurlijke ambitie 2018-2020
DEHA DEHA verantwoording 2018
2 | Visie, Ambitie en Strategie
Klik hier Korte uitleg
IGJ Toetsingskader ehealth
NICTIZ Ehealth monitor 2018
DEHA Publicatie 'Ehealth opschalen: regionale aanpak als katalysator'
NHG Toekomstvisie eerstelijn met e-health
NICTIZ Omgaan met risico's van e-health
NPCF Visie op eHealth 2015
3 | Financiën
Klik hier Korte uitleg
NZA Wegwijzer bekostiging ehealth zorgsectoren
INNOVATIONQUARTER Financiering ehealth
RABOBANK Financiering ehealth
VWS Inkoop, fianciering en bekostiging e-health
RvZ Overzicht financiering en bekostiging e-health
4 | Klantinzichten, gebruik en adoptie
Klik hier Korte uitleg
DEHA Pamflet 'Vraag het de Klant'
IJSSELMONDE Keuzegids thuistechnologie
NICTIZ Online inzage: hoe doen we dat?
UvT Technology Acceptance Elderly
UT Onderzoek hoe computer vaardigheden aan senioren aan te leren zijn
IMEC Onderzoek Adoptie en Gebruik in Belgie
DEHA Presentatie kennissessie zelfmeting 11-10-2016
5 | e-health vakmanschap
Klik hier Korte uitleg
DEHA Opgedane e-health vakmanschap 29 mei 2018
GGZ Nederland Tips en handvatten implementatie ggz
Werken Vraagsturing Kwaliteitscriteria vanuit de GGZ-vragers
NICTIZ Gewoon aan de slag
RvZ Juridische drempels voor implementatie
6 | Beeldbellen
Klik hier Korte uitleg
DEHA Stappenplan beeldbellen 2.0 (juli 2018)
DEHA Stappenplan Beeldbellen 2.0 KORT
Middin Presentatie Vervolg Beeldbellen Philadelphia Middin 24 oktober 2017
DEHA White paper beeldbellen 2016
DEHA Presentatie beeldbellen 8 maart 2016
Philadelphia Presentatie Kennissessie Beeldbellen 8 maart 2016
7 | ICT Infrastructuur
Klik hier Korte uitleg
VWS Kamerbrief elektronische uitwisseling gegevens 2018
DEHA Deel 3 zorgtoepassingen 5 juli 2016
DEHA Deel 2 zorgtoepassingen 5 juli 2016
DEHA Deel 1 zorgtoepassingen 5 juli 2016
DEHA Presentatie/syllabus 4G, kansen, bedreigingen en alternatieven van 12 april 2106
HHS Maatschappelijke Informatievoorzieningen
8 | Apps en toepassingen
Klik hier Korte uitleg
DEHA DEHA flyer 'apps langer thuis met dementie'
DEHA DEHA flyer 'apps voor reizen'
DEHA Flyer 'handige apps voor zorg en welzijn'
DEHA Presentatie zelfmanagement&eHealth 15 mei 2017
DEHA DEHA presentatie app strategie