PROJECTEN

Heeft u steun nodig? Wilt u meedoen? Informeer naar de mogelijkheden.

 

Voor alle stakeholders: kennissessies, excursies en bijeenkomsten

DEHA organiseert in 2019 een beursvloer, drie kennissessies, excursies en een bestuurderbijeenkomst om partijen te voorzien van contacten, kennis en vaardigheden om te komen tot brede opschaling, implementatie en borging van e-health toepassingen. 

 

Voor inwoners: adoptie van e-health toepassingen 

Willen inwoners e-health toepassingen optimaal in kunnen zetten, zodat het een bijdrage levert aan het langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen met behoud van eigen regie, zal meer gedaan moeten worden dan tot nu toe. Het begint bij de randvoorwaarden. Inwoners dienen te beschikken over snel en betrouwbaar internet. Inwoners moeten toegang hebben tot goede en betrouwbare e-health toepassingen. Er dient een infrastructuur in de samenleving te zijn voor instructie, beheer en onderhoud van e-health toepassingen. Inwoners moeten de kennis en vaardigheden hebben om het te gebruiken. Het moet duidelijk zijn voor de inwoners, wie en onder welke omstandigheden e-health toepassingen betaalt. Kortom: we willen, op basis van de vraag, de e-health ondersteuningsstructuur opbouwen in Delft. Deze ondersteuningsstructuur is nog niet eerder gebouwd en daarom zal dit samen met alle andere stakeholders moeten worden vorm gegeven. 

 

Voor zorgaanbieders, innovators, financierders en gemeenten: opschalingscoalitie met bijbehorende opschalingsstrategie

DEHA initieert, geeft mede vorm en coacht opschalingscoalities. Dit past binnen de DEHA deelnemersbijdrage. Wordt de DEHA ingezet als projectleider, dan wordt het een extra betaalde dienst.

 

Voor zorgaanbieders: interne masterclasses en hulp bij opschaling en implementatie

In de interne eHealth Masterclasses en workshops geven we u grip op het onderwerp van eHealth, door met veel voorbeelden te laten zien wat er is en wat uw organisatie er op de werkvloer aan kan hebben. 'Hoe' is het toverwoord. Dat is waar het praktisch wordt en waar u vaardigheden krijgt aangereikt die u direct kan toepassen. Samen geven we invulling aan de competenties van de zorgverlener van de toekomst en beslissen we wat vakmanschap in het digitale tijdperk inhoudt. Deze dienstverlening valt buiten de DEHA en wordt verzorgd door ehealthimpuls.nl.

 

Voor gemeenten: Wmo-substitutie door de inzet van e-health

DEHA helpt gemeenten met het aanscherpen van hun e-health ondersteuingsbeleid. We gaan in 2019 ook een stap verder: we gaan samen met de gemeente en haar maatschappelijke partners per sector kijken waar en hoe e-health ingezet kan worden inclusief een financiële grondslag.