LEVENSLOOP

 

2015: de geboorte van het leernetwerk

Om de impasse in de brede opschaling, implementatie en borging van e-health te doorbreken, werd op 1 januari 2015 door de initiatiefnemers de 'Delftse eHealth Academie' of te wel DEHA opgericht. De initiatiefnemers waren de gemeente Delft, TU Delft, VodafoneZiggo, Haagse Hogeschool en een aantal zorgaanbieders. Omdat geen enkele partij de regie had/heeft in de brede opschaling, implementatie en borging van e-health toepassingen, is er voor een leernetwerkstructuur (ecosysteem) gekozen. Wederzijds van elkaar te leren en samen te werken, is de drager van DEHA. 

 

2016: groeien van het leernetwerk

Met en door de activiteiten van DEHA, groeide het leernetwerk en ontstond er meer en meer vertrouwen tussen de deelnemers. Partijen gaven feedback op elkaars appstrategie. Partijen gingen samenwerkingen aan rondom beeldbellen. DEHA hielp mee in het komen tot een duurzame samenwerking tussen GGZ Delftland, CleVR en DSW om een 'shared savings' constructie aan te gaan. De eerste projecten om de adoptie van inwoners te stimuleren werden ontplooid. 

 

2017: DEHA methode

De afgelopen jaren hebben we veel lessen geleerd. Hoe er bewustwording gecreëerd kan worden bij inwoners (100.000+) en professionals. Hoe inwoners en professionals gemotiveerd kunnen worden om de nieuwe toepassingen te omarmen. Hoe opgeschaald kan worden binnen de zorgaanbieders en samenleving. Deze lessen zijn opgetekend in de publicaties "Zicht op Opschaling" en "Opschalen: een regionale aanpak als katalysator". Rotterdam en Leiden zijn met de methode aan de slag gegaan. 

 

2018: e-health vakmanschap

We zagen dat grotere en kleinere opschalingsprojecten bij zorgaanbieders in de verschillende sectoren niet of moeizaam van de grond komen. We zagen dat trajecten binnen zorgaanbieders met het wegvallen van subsidies, niet de stap kunnen maken naar een duurzame businesscase en nieuwe dienstverlening. We zagen dat veel e-health ondernemers, na een aantal jaar en gedegen bezig te zijn, de handdoek in de ring gooien. Dit is niet toe te schrijven aan één enkele reden maar is een combinatie van factoren die in elkaar ingrijpen. Er zijn nieuwe vormen van kennis en vaardigheden nodig om te komen met oplossingen. DEHA noemt dat 'e-health vakmanschap'. Het betreft een proces waarin kennis en vaardigheden worden opgedaan met het opschalen, implementeren en borgen van e-health toepassingen in het primaire proces van zorgaanbieders en de samenleving. In 2018 bouwden we samen aan e-health vakmanschap. 

 

2019: verdieping e-health vakmanschap

2019 staat in het teken van het versterken van e-health vakmanschap bij zowel de zorgaanbieders als de inwoners. Daarom een meer op maat aanpak voor deze twee groepen.