FAQ

 

Wat is de ambitie van DEHA?

DEHA richt zich op het succesvol breed opschalen, implementeren en borgen van nieuwe e-health toepassingen binnen het primaire proces van zorgaanbieders en de samenleving.

 

Ontwikkelt DEHA ook e-health toepassingen?

Nee, het vertrekpunt zijn marktrijpe e-health toepassingen. 

 

Van wie is DEHA?

DEHA is een netwerkorganisatie. Het bestaat door het draagvlak van de betrokken partijen. Zonder draagvlak, geen DEHA. 

 

Hoe verhoudt DEHA zich met andere initiatieven?

DEHA is complementair aan initiatieven cq. voorzieningen als Medical Delta Living Labs, excellarators, InnovationQuarter, Yes!Delft, IZI, etc. Dit omdat DEHA vertrekt vanuit een marktrijp product of dienst.

 

 

Welke resultaten wil DEHA behalen?

Meer mediawijze inwoners en adoptie van e-health toepassingen.

Toegankelijk maken van nieuwe kennis en inzichten.

+ Studenten af te leveren met goede kennis over e-health toepassingen in hun vakgebied.

+ Opschalen e-health toepassingen. 

+ Versterken e-health vakmanschap bij zorgaanbieders. 

+ Wmo-substitutie door de inzet van e-health toepassingen. 

+ Versterken lokale economie.

+ Toerusten nieuwe zorgmedewerkers met e-health kennis en kunde.

 

Welke activiteiten voert DEHA uit?

DEHA organiseert kennissessies, beursvloeren, excursies, verdiepingsbijeenkomsten, voert onderzoek uit, formuleert white papers en publicaties, makelt en schakelt, geeft praktische hulp en initieert en begeleidt opschalingsprojecten.

 

Waarom zijn de meeste bijeenkomst vrij toegankelijk?

DEHA wil graag de toegang tot e-health toepassingen zo laagdrempig maken. Daarom willen we iedereen de kans geven evenveel te kunnen leren. Maak ons werk mogelijk en wordt betalend deelnemer voor €750,- per jaar. 

 

Privacy

DEHA hecht waarde aan uw digitale veiligheid en privacy. DEHA verstuurt drie tot vijf keer per jaar een DEHA nieuwsbrief. Ontvangt u deze al en wilt u deze niet meer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven. Nog niet bekenden wordt toestemming gevraagd om de nieuwsbrief te kunnen ontvangen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. DEHA is een merk van Innovasi.